Rentgen na dworcu. Dworzec PKP Bielsko-Biała dawniej

Najczęściej zadawane pytanie

Czy pantomogram to prawidłowa nazwa badania?
Pantomogram to prawidłowa nazwa badania. To panoramiczne zdjęcie RTG zębów, kości szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych i zatok.

Czy pantomogram to zdjęcie zębów dolnych, czy górnych?
Pantomogram to zdjęcie panoramiczne zarówno „górnych”, jak i „dolnych” zębów. 
W przypadku młodszych dzieci można zobaczyć aż cztery rzędy zębów – dwa rzędy zębów mlecznych oraz schowane zęby stałe.

Czy mój lekarz będzie widział, jakie badanie należy wykonać?

Zarówno lekarz stomatolog, jak i laryngolog powinien wiedzieć, na jakie badanie skierować pacjenta. Współpracującym z naszą placówką lekarzom oferujemy pomoc w odczytywaniu wyników badań.

Dlaczego nie można mieć na sobie biżuterii ze złota?
Do badań obrazowych powinno się usunąć wszelkie metalowe elementy w obrębie głowy i szyi.  Ich obecność zakłóca przebieg promieni, przez co obraz badania może być rozmazany i niedokładny. 

Czy biżuterię z plastiku też trzeba zdejmować do badania?
Niektóre rodzaje plastiku nie przeszkodzą w odbiorze obrazu podczas badania, jednak są i takie, które mogą mieć wpływ na jakość zdjęcia. Dlatego bezpiecznie będzie zdjąć  również plastikową biżuterię. 

Czy do Rentgen na Dworcu trzeba przychodzić na czczo?
Nie ma potrzeby  przychodzić na czczo. Do badania  nie trzeba też specjalnie się przygotowywać. Konieczne jest jedynie zdjęcie  biżuterii oraz wyjęcie znajdujących się w ustach protez bądź aparatów.

Czy badania są szkodliwe dla zdrowia?
Do badań radiologicznych wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, które może być szkodliwe, jeśli przyjmowane będzie w dużych dawkach i w niekontrolowany sposób. W pracowni Rentgen na Dworcu bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem. Wykonując badania wykorzystujemy najmniejsze możliwe ilości promieniowania, które nie zagrażają zdrowiu. Skierowanie od lekarza ogranicza liczbę wizyt do niezbędnego minimum.

Czy tomografia jest bezpieczna?
W Rentgenie na dworcu wykorzystujemy najnowszy i najbezpieczniejszy sprzęt do tomografii, znany na całym świecie z tego, że zminimalizował dawkę promieniowania potrzebną do wykonania wysokiej jakości badania. Tomografia w naszej pracowni jest bezpieczna dla zdrowia pacjentów.

Czy można wykonać badania dzieciom? 
Do naszej placówki zapraszamy również najmłodszych pacjentów. W trakcie wizyty prosimy o podpisanie przez opiekuna zgody na wykonanie dziecku badania. Diagnostyka obrazowa jest w pełni bezpieczna dla dzieci.

Czy mogę przyjść na badanie, jeśli jestem w ciąży?
Z uwagi na możliwe niepożądane oddziaływanie promieniowania jonizującego, wykonanie badania RTG kobietom w ciąży,  może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach i jeżeli nie mogą być one wykonane po porodzie. Decyzję o wykonaniu badania RTG w przypadku ciąży może podjąć wyłącznie lekarz lub technik RTG. 

Czy po badaniu RTG muszę na coś zwracać uwagę?
Nie ma żadnych dodatkowych zaleceń ani ograniczeń, do których należałoby się stosować. Po przeprowadzonym badaniu radiologicznym można wrócić do  codziennej aktywności. 

Czy numer PESEL  jest potrzebny?
Numer PESEL jest częścią dokumentacji medycznej, dlatego jego podanie jest wymogiem. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL proszone są o podanie innego  rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Kto może mi wystawić skierowanie na pantomogram? 
Skierowanie na badania radiologiczne, zgodnie z obowiązującym prawem może wystawić lekarz stomatolog lub lekarz innej specjalizacji.

Jak długo zdjęcie rentgenowskie przetrwa na kliszy?
Odpowiednio przechowywana klisza (np. w kopercie) może zachować obraz przez wiele lat. 

Czy po wykonaniu tomografii CBCT muszę przestrzegać dodatkowych środków ostrożności?
Pacjent po wykonaniu tomografii CBCT nie musi przestrzegać żadnych szczególnych środków ostrożności, ani w stosunku do siebie, ani względem innych osób. Dawka promieniowania rentgenowskiego emitowana podczas badania jest bezpieczna dla zdrowia pacjenta i osób znajdujących się w jego otoczeniu już po badaniu.